Administracja europejska

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Administracja europejska to specjalność dla zainteresowanych funkcjonowaniem Unii Europejskiej. W ramach specjalności studenci poznają podstawowe zagadnienia funkcjonowania administracji publicznej w państwach Unii Europejskiej. Uzyskają wiedzę o tym, w jaki sposób funkcjonują instytucje państwa w różnorodnych strukturach Unii Europejskiej. Przeanalizują problematykę uczestnictwa administracji krajowej w unijnym procesie podejmowania decyzji oraz wdrażania unijnego prawa na poziomie krajowym.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Zajęcia przygotowują słuchaczy do prawidłowego reprezentowania Polski w gremiach decyzyjnych i w administracji UE. W procesie kształcenia w ramach specjalności duże znaczenie ma również problematyka polskiej polityki zagranicznej. Studenci zdobywają wiedzę o procesach kształtowania się tej polityki, o jej treści i bieżących uwarunkowaniach.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Globalizacja a fundusze publiczne
• Administracja gospodarcza
• Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym
• Instytucje i proces decyzyjny w UE
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Polityki wspólnotowe

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci specjalności Administracja europejska są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w administracji krajowej, jak również w strukturach administracyjnych Unii Europejskiej. Zdobyta wiedza umożliwi im znalezienie zatrudnienia w urzędach i departamentach ds. integracji europejskiej, jednostkach zajmujących się wdrażaniem unijnej polityki rozwoju regionalnego, a także pozyskiwaniem środków finansowych pochodzących z funduszy pomocowych UE. Wykształcenie w ramach specjalności Administracja europejska daje absolwentom możliwość zatrudnienia w organizacjach międzynarodowych, organach i instytucjach Unii Europejskiej jako konsultanci, doradcy krajowych i międzynarodowych firm konsultingowych pracujących na rzecz administracji rządowej, specjaliści ds. integracji europejskiej, pozyskiwania środków z funduszy europejskich, urzędnicy administracji celnej i skarbowej.
W ramach specjalności student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp.

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.