Administracja publiczna

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach na kierunkach Administracja i Zarządzanie.
Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom administracji, zarządzania, ekonomii, rachunkowości, finansów itp.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: Administrative English, Kultura polityczna, Efekty globalizacji, Zarządzanie projektami, Zasady ustroju politycznego państwa, Postępowanie sądowo-administracyjne, Fundusze strukturalne i projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej, Ustroje państw Europy Środkowej i Wschodniej, System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, Publiczne prawo konkurencji, Prawo karne skarbowe itp. oraz zagadnienia związane ze specjalnością, w tym między innymi:
• Zarządzanie publiczne
• Systemy informacyjne administracji
• Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego
• Prawo finansów publicznych

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie administracji publicznej. Absolwent znajdzie zatrudnienie w organach administracji rządowej i samorządowej i instytucjach związanych z nimi oraz z kulturą, edukacją, służbą zdrowia, sądownictwem i prokuraturą itp.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.