Administracja skarbowo-celna

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
W ramach specjalności Administracja skarbowo-celna studenci poszerzają zdobytą wiedzę ogólną z zakresu prawa administracyjnego o zagadnienia z obszaru systemów podatkowych i celnych. Celem kształcenia jest poznanie problematyki funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery (sektor bankowy, gospodarczy itp.).

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Studenci uzyskują wiedzę o systemie finansów publicznych w Polsce i Unii Europejskiej, poznają obowiązujące normy w zakresie prawa finansowego, celnego, podatkowego i karno-skarbowego. Dowiadują się, w jaki sposób rząd oddziałuje na gospodarkę poprzez prowadzone przez siebie polityki, na przykład politykę budżetową, podatkową czy wydatków publicznych.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy prawne i księgowe rachunkowości
• Prawo celne
• Administracja gospodarcza
• Przestępstwa urzędnicze
• Prawo karne skarbowe
• Prawo podatkowe

W ramach specjalności student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie,analizę itp.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wybór specjalności Administracja skarbowo-celna daje absolwentom gwarancję dobrej znajomości problematyki prawa administracyjnego, a także umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji na stanowiskach średniego szczebla w administracji celnej, skarbowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w izbach skarbowych, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, izbach celnych, urzędach celnych oraz pozostałych jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa.

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.