Administracja wymiaru sprawiedliwości

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
W ramach specjalności Administracja wymiaru sprawiedliwości studenci zdobywają wiedzę o systemie wymiaru sprawiedliwości oraz statusie prawnym urzędnika sądowego. Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć lub poszerzyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych, prokuratury i notariatu.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA

Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie stosowania prawa i postępowania przed sądem, zna procedurę karną, cywilną oraz sądowo-administracyjną, ma wiedzę o ustroju adwokatury, radcach prawnych i notariuszach, potrafi sporządzić korespondencję sądową, a także zna zakres ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zagadnienia związane z administrowaniem środkami materialnymi w wymiarze sprawiedliwości. Tematyka specjalności adresowana jest do osób pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratur i notariatu. Plany studiów obejmują nie tylko zagadnienia o charakterze teoretycznym, szczególna uwaga zwracana jest na praktyczny wymiar funkcjonowania wspomnianych instytucji.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości
• Organizacja i procedury sądownictwa, prokuratury i notariatu
• Etyka w administracji publicznej
• Postępowanie sądowo-administracyjne i prawa człowieka
• Organizacja kancelarii prawniczej

W ramach specjalności student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – opis przypadku, badanie, analizę itp.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent tej specjalności zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat), a także w organach administracji rządowej i samorządowej, w strukturach gospodarki narodowej, w instytucjach społecznych i socjalnych, w organach administracji skarbowej, w policji, służbach mundurowych oraz w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskiej.

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.