Aplikacje mobilne i internetowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent specjalności Aplikacje mobilne i internetowe ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związane z nimi kompetencje inżynierskie.
KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
• zna podstawowe metody i techniki w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz potrafi je stosować,
• zna metody i techniki implementacji aplikacji internetowych,
• ma praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i implementacji aplikacji internetowych,
• zna zasady, metody i techniki do tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych w języku (JAVA lub Objective C),
• potrafi posługiwać się zintegrowanym środowiskiem programistycznym i wykonać w nim oprogramowanie,
• zna zasady wytwarzania oprogramowania dla wybranej platformy (iOS/Android) przy wykorzystaniu platformy i narzędzi producenta,
• ma wiedzę w zakresie budowy aplikacji mobilnych i potrafi je tworzyć,
• zna nowoczesne metody i techniki tworzenia stron WEB.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz:
• Analiza i przetwarzanie obrazów
• Programowanie aplikacji mobilnych
• Programowanie aplikacji WEB
• Programowanie w wybranym języku obiektowym
W ramach specjalności student realizuje projekt dyplomowy.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• programista aplikacji WEB (projektant, koder i tester) w komórkach organizacyjnych i firmach wytwarzających i wykorzystujących aplikacje WEB,
• programista aplikacji dla urządzeń mobilnych (projektant, koder i tester) w komórkach organizacyjnych i firmach wytwarzających i wykorzystujących aplikacje na urządzenia mobilne,
• programista (koder i projektant) tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych.
ATUTY SPECJALNOŚCI
NOWOCZESNE POSZUKIWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
Absolwenci uzyskują kompetencje i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, co stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia, zarówno po stronie producenta (rozwiązań informatycznych), jak i ich użytkownika.
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami informatycznymi.

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można też studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU, MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU I W LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.