Aplikacje mobilne i internetowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent specjalności Aplikacje mobilne i internetowe ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związane z nimi kompetencje inżynierskie.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
• zna podstawowe metody i techniki w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz potrafi je stosować,
• zna metody i techniki implementacji aplikacji internetowych,
• ma praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i implementacji aplikacji internetowych,
• zna wybrane metody, techniki i narzędzia w zakresie technik konfigurowania współczesnej sieci,
• zna i rozumie mechanizmy działania sieci WAN i LAN,
• potrafi zarządzać sieciami IP,
• zna zasady, metody i techniki do tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych w języku (JAVA lub Objective C),
• potrafi posługiwać się zintegrowanym środowiskiem programistycznym i wykonać w nim oprogramowanie,
• zna zasady wytwarzania oprogramowania dla wybranej platformy (iOS/Android) przy wykorzystaniu platformy i narzędzi producenta,
• ma wiedzę w zakresie budowy aplikacji mobilnych i potrafi je tworzyć,
• zna nowoczesne metody i techniki tworzenia stron WEB,
• potrafi tworzyć, konwertować, formatować i zmieniać układ strony oraz pozycjonować dynamiczne strony WWW.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Analiza i przetwarzanie obrazów
• Programowanie aplikacji mobilnych
• Programowanie internetowe
• Programowanie aplikacji WEB
• Programowanie współbieżne i rozproszone
• Programowanie w wybranym języku obiektowym

W ramach specjalności student realizuje projekt dyplomowy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• programista (programista baz danych) w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości,
• programista (koder i projektant) tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych.

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.