Arteterapia z terapią zajęciową

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Trzyletnie studia licencjackie kształcą osoby pragnące pracować z osobami niepełnosprawnymi, również chorymi psychicznie, a także dziećmi. Studia są adresowane dla osób, które chcą uzyskać wyższe wykształcenie, a przy okazji uzyskać zawód poszukiwany na rynku. Absolwent uzyskuje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, twórczego myślenia i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i poszukiwania rozwiązań, jest przygotowany do opracowania i realizacji autorskich programów wspierających rozwój, wychowanie i nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz programów profilaktycznych.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Program specjalności przewiduje zarówno tradycyjne kształcenie z zakresu nauk pedagogicznych, jak i przedmioty służące kształtowaniu praktycznych umiejętności, niezbędnych w działaniach pedagogicznych, m.in. arteterapia w pracy z osobą niepełnosprawną, z osobą starszą, w resocjalizacji, w rozwoju osobistym, biblioterapię, choreoterapię, terapię zajęciową, metody pracy w arteterapii. Ponadto: multimedia w terapii performatywnej i wizualnej, muzykoterapię, psychopedagogikę twórczości, rękodzieło w arteterapii, teatroterapię, terapię tańcem i ruchem itp. Zajęcia są prowadzone w zdecydowanej przewadze w formie konwersatoriów i ćwiczeń, w tym laboratoriów komputerowych i wzbogacone warsztatami i praktykami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci znajdą pracę w instytucjach, które potrzebują młodych dynamicznych terapeutów posiadających kwalifikacje do wykonywania zadań związanych z arteterapią i terapią zajęciową. Po ukończeniu specjalności można podjąć pracę w szpitalach, centrach rehabilitacji, hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień oraz szkołach specjalnych i integracyjnych, a także własnej firmie, realizując strategię nieustannego doskonalenia.

ZWIĄZEK Z PRAKTYKĄ
Program jest realizowany we współpracy ze szpitalami psychiatrycznymi, specjalnymi ośrodkami wychowawczymi i innymi placówkami zajmującymi się terapią osób niepełnosprawnych, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, domami pomocy społecznej, fundacjami, środowiskowymi domami samopomocy, firmami szkoleniowymi – działającymi na terenie województwa mazowieckiego.
Sposób kształcenia studentów jest spójny z najnowszymi trendami na rynku, łączy teorię z praktyką. Słuchacze otrzymują dokładnie taką wiedzę, jaką powinni posiadać, aplikując do pracy.

ATUTY PROGRAMU
Podstawowy walor programu stanowi zrównoważona kompozycja: wiedzy, umiejętności i kompetencji. W szczególności obejmuje ona:
• umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystywać elementy terapii zajęciowej do aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, rynku pracy i adaptacji czasu wolnego
• umiejętności prowadzenia warsztatów terapeutycznych i turnusów rehabilitacyjnych
• podejścia systemowego do problemu niepełnosprawności
• umiejętność budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi
• umiejętność posługiwania się technikami/metodami arteterapeutycznymi
Ścisła współpraca z praktyką – zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy na co dzień zajmują się arteterapią oraz terapią zajęciową z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami wymagającymi motywacji w różnych sferach.
Zdobycie atrakcyjnego na rynku pracy zawodu.
Możliwość praktycznego sprawdzenia wiedzy i umiejętności zawodowych oraz satysfakcjonującego startu zawodowego w Polsce i w krajach UE.
Unikatowy program studiów wychodzi naprzeciw aktualnemu zapotrzebowaniu wobec zachodzących zmian w polityce społecznej krajów UE.
Nowatorskie kształcenie zgodne ze standardami i dyrektywami europejskimi

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można również studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.


  • Informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września i marca.