PRAWO ASYSTENT/SEKRETARZ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w organach i instytucjach wymiaru sprawiedliwości i sadownictwa oraz kancelariach notarialnych i komorniczych.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawowe aspekty prawa i prawa pracy. Posiada kompetencje przydane dla urzędnika i/lub asystenta-sekretarza.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje elementy prawoznawstwa, konstytucyjnego systemu organów państwowych, prawa administracyjnego i cywilnego itp. oraz postępowania i praktyki w instytucjach wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa oraz urzędach.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia w takich obszarach, jak:
§ organy i instytucje wymiaru sprawiedliwości i sądownictwa,
§ kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne i komornicze,
§ administracja publiczna i samorządowa,
§ organizacje społeczne i pozarządowe.