ASYSTENT ZARZĄDU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako asystent dyrektora/zarządu.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawy zarządzania, zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, zasady reklamy i PR, etykiety itp.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje podstawy prawa, zarządzania, prawo gospodarcze, marketing, biurowość, praktyki w przedsiębiorstwie itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia na stanowiskach biurowych w takich obszarach, jak:
• recepcja w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych
• biura obsługi w administracji publicznej i samorządowej
• sekretariat dyrekcji/zarządu