Bankowość i ubezpieczenia

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie bankowości i ubezpieczeń, doradztwa i pośrednictwa bankowego i ubezpieczeniowego. Zna zasady funkcjonowania korporacji i zarządzania nimi. Zna i rozumie podstawy prawa oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego. Umie interpretować i stosować przepisy tego prawa. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu działalności bankowej i ubezpieczeniowej, w szczególności w zakresie usług bankowych, ubezpieczeniowych, zarządzania ryzykiem i inżynierii finansowej itp.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Bankowość i pośrednictwo finansowe
• Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
• Zarządzanie korporacyjne
• Zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa
• Ubezpieczenia
• Audyt wewnętrzny

W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia i realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.