Biblioteka

Zbiory są udostępniane  w formie wypożyczeń zewnętrznych (wypożyczalnia) oraz w formie prezencyjnej na miejscu (czytelnia). Ponadto za pośrednictwem Biblioteki możliwy jest dostęp do wypożyczeń międzybibliotecznych i zasobów bibliotek elektronicznych krajowych i zagranicznych, w tym:

• Wirtualnej Biblioteki Nauki (http://wbn.edu.pl/)
• Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
• Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego
• Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
• Bibliotek Publicznych Warszawy (biblioteki dzielnicowe)
• Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie
• Bibliotek Publicznych Warszawy (biblioteki dzielnicowe)
• Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie
• Biblioteki Wyższej Szkoły Cła i Logistyki
• University of Virginia Library – 200 vol. dostępnych także w postaci e-booków (możliwość zamówienia wybranego egzemplarza w bibliotece)
• eBooks–Library – http://www.ebook-library.com – 2 300 000 pełnotekstowych źródeł naukowych: książek, dokumentów elektronicznych, audiobooków w postaci e-booków (możliwość zamówienia wybranego egzemplarza w bibliotece)
• Google Books − http://books.google.pl/
• Project Gutenberg − http://www.gutenberg.org
• Czytelni internetowej ibuk.pl − http://www.ibuk.pl/
• Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) – 770 000 publikacji (dostęp do czasopism i książek)
• Otwórz książkę http://otworzksiazke.pl
 http://www.researchgate.net/?cp=sum (portal zawiera artykuły naukowe)

Łącznie w Bibliotece lub za jej pośrednictwem jest dostępnych ponad 15 tys. vol. oraz ponad 250 tytułów czasopism, w tym z zakresu administracji, ekonomii, filologii i lingwistyki, finansów, informatyki, pedagogiki, prawa, zarządzania oraz nauk pokrewnych.

Zbiory Biblioteki uzupełniane są systematycznie; wybór literatury jest przemyślany i zaopiniowany przez Radę Biblioteczną. Zbiory gromadzone w naszej Bibliotece są dostosowane do programów studiów oraz potrzeb nauczycieli akademickich i studentów.

Na bieżąco zakupujemy wydawnictwa krajowe i zagraniczne polecane przez wykładowców,
w tym również, za pośrednictwem antykwariatów, wydawnictwa, których nakład jest już wyczerpany. Zbieramy też dezyderaty od studentów. Zakupu wydawnictw dokonujemy głównie w księgarniach i antykwariatach. Monografie i podręczniki uczelniane zakupujemy również bezpośrednio w wydawnictwach uczelnianych krajowych i zagranicznych.

Uczelnia wykorzystuje dostęp do najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. Studenci mają dostęp do platformy e-learningowej uczelni, gdzie zamieszczane są kursy oraz materiały edukacyjne, w tym e-booki, dedykowane do każdego z prowadzonych przedmiotów.

Strona internetowa: http://biblioteka.ewsie.edu.pl/