Business Administration and Management

JĘZYK WYKŁADOWY
Studia w języku angielskim i/lub polskim.

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia i zarządzania biznesem w anglojęzycznym środowisku biznesowym.

ADRESACI STUDIÓW
Osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego (minimum B2), które chcą zdobyć kwalifikacje merytoryczne i językowe związane z Business administration and management, w tym:
• osoby zainteresowane podjęciem pracy w Unii Europejskiej, GB i USA,
• osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach na stanowiska związanych z Business administration and management.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności ma bazowe kompetencje związane z realizowanym kierunkiem studiów, a ponadto:
• zna i rozumie terminologię biznesową w języku angielskim i jest w stanie sprawnie funkcjonować w anglojęzycznym środowisku biznesowym, w tym wykonywać podstawowe czynności związane z indywidualnym prowadzeniem biznesu, w tym obsługa marketingu i sprzedaży, obsługa rachunkowości i podatków itp.,
• zna zasady i metody prowadzenia i zarządzania biznesem i umie je stosować w praktyce w środowisku międzynarodowym.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Public Relations
• TQM (Total Quality Management)
• Zarządzanie korporacyjne
• Zarządzanie operacyjne
• Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa

PRAKTYKA ZAWODOWA I DYPLOMOWANIE
W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia i realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – projekt, badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY
Słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego English for Business London Chamber of Commerce and Industry (dodatkowa opłata wg aktualnego cennika).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.