Business English

JĘZYK WYKŁADOWY
Studia w języku angielskim.

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym, a także przygotowanie nauczycieli i lektorów angielskiego do prowadzenia zajęć z Business English.
Program studiów ukierunkowany jest na poznanie terminologii i frazeologii języka biznesu, rozumienie podstaw biznesu, nabycie umiejętności biznesowych (tzw. Business Skills), rozumienie i analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm. Wykłady monograficzne poszerzają terminologię specjalistyczną i wiedzę na temat podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa.

ADRESACI STUDIÓW
Osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego (minimum B2), które chcą zdobyć kwalifikacje językowe w zakresie Business English, w tym:
• osoby zainteresowane podjęciem pracy w Unii Europejskiej, GB i USA,
• osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności ma bazowe kompetencje związane z realizowanym kierunkiem studiów, a ponadto:
• zna i rozumie terminologię biznesową w języku angielskim – umie się nią płynnie posługiwać w życiu codziennym i zawodowym oraz tłumaczyć specjalistyczne teksty pisemne i ustne z języka angielskiego na ojczysty i na odwrót,
• jest w stanie sprawnie funkcjonować w anglojęzycznym środowisku biznesowym, w tym wykonywać podstawowe czynności związane z indywidualnym prowadzeniem biznesu, w tym obsługa marketingu i sprzedaży, obsługa rachunkowości i podatków itp.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zapoznanie z terminologią i frazeologią języka biznesu
• Business Skills
• Analiza tekstów specjalistycznych
• English writing (nauka zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm)
• Wykłady monograficzne w języku angielskim z podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa

PRAKTYKA ZAWODOWA I DYPLOMOWANIE
W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia i realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY
Słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego English for Business London Chamber of Commerce and Industry (dodatkowa opłata wg aktualnego cennika).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.