Cloud Engineering in Business

JĘZYK WYKŁADOWY
Studia w języku angielskim i/lub polskim.

CEL STUDIÓW
Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do projektowania, wdrażania i utrzymania w ruchu (eksploatacji) rozwiązań biznesowych (cloud business solutions), przetwarzania w chmurze, w tym danych, aplikacji i usług.

ADRESACI STUDIÓW
Osoby z dobrą znajomością ogólnego języka angielskiego (minimum B2), które chcą zdobyć kwalifikacje merytoryczne i językowe w zakresie przetwarzania informacji przy wykorzystaniu rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej, w tym:
• osoby zainteresowane podjęciem pracy w Unii Europejskiej, GB i USA,
• osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których wykorzystywane są rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej,
• osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których tworzone i/lub sprzedawane są rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej i inne podobne rozwiązania i usługi.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności Cloud Engineering in Business ma bazowe kompetencje związane z realizowanym kierunkiem studiów, a ponadto:
• zna i rozumienie mechanizmy działania sieci komputerowej – umie w stopniu podstawowym zarządzać sieciami oraz znajdującymi się w nich urządzeniami i oferowanymi przez nie usługami,
• zna modele i strategie przetwarzania w chmurze,
• potrafi się posługiwać technologią rozwiązań chmury publicznej opartej o Microsoft Azure firmy Microsoft oraz Office 365, w tym projektować profesjonalne rozwiązania dla potrzeb biznesowych, wdrażać je i zarządzać nimi.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Instalacja i konfiguracja systemów klienckich Microsoft
• Administrowanie środowiskiem serwerowym Windows
• Zaawansowane usługi Windows Server
• Implementacja systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi
• Implementacja rozwiązań chmury obliczeniowej w Microsoft Azure
• Konfiguracja i utrzymanie usług Office 365
• Automatyzacja zadań w środowisku PowerShell
• Implementacja zabezpieczeń w środowiskach klienckich i serwerowych Microsoft
• Certyfikacje zawodowe Microsoft

PRAKTYKA ZAWODOWA I DYPLOMOWANIE
W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia i realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – projekt, badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY
Słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft (dodatkowa opłata wg aktualnego cennika).

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.