Cloud Engineering in Business

JĘZYK WYKŁADOWY
Studia w języku angielskim i/lub polskim. Możliwa realizacja w innych językach i w sposób mieszany.
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność adresowana do osób zainteresowanych projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu (eksploatacji) rozwiązań informatycznych, opartych na technologii przetwarzania w chmurze, w tym danych, aplikacji i usług (cloud business solutions).
ADRESACI STUDIÓW
Osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje merytoryczne w zakresie przetwarzania informacji przy wykorzystaniu rozwiązań opartych na chmurze obliczeniowej, w tym:
• osoby zainteresowane podjęciem pracy w Unii Europejskiej, GB i USA,
• osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których wykorzystywane są rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej,
• osoby planujące rozpoczęcie pracy w firmach, w których tworzone i/lub sprzedawane są rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej i inne podobne rozwiązania i usługi.
KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
• zna i rozumie zasady funkcjonowania i potrafi zarządzać sieciami komputerowymi oraz znajdującymi się w nich urządzeniami i oferowanymi przez nie usługami,
• zna modele i strategie przetwarzania w chmurze,
• potrafi się posługiwać technologią rozwiązań chmury publicznej opartej o Microsoft Azure firmy Microsoft oraz Office 365, w tym projektować profesjonalne rozwiązania dla potrzeb użytkowników, wdrażać je i zarządzać nimi.
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Instalacja i konfiguracja systemów klienckich Microsoft
• Administrowanie środowiskiem serwerowym Windows
• Zaawansowane usługi Windows Server 2K*
• Implementacja systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi
• Implementacja rozwiązań chmury obliczeniowej w Microsoft Azure
• Konfiguracja i utrzymanie usług Office 365
• Automatyzacja zadań w środowisku PowerShell
• Implementacja zabezpieczeń w środowiskach klienckich i serwerowych Microsoft
• Certyfikacje zawodowe Microsoft
PRAKTYKA ZAWODOWA I DYPLOMOWANIE
W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia. W ramach praktyki zawodowej realizowane jest praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – projekt, badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.
ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY
Słuchacze mają możliwość przystąpienia do egzaminów certyfikacyjnych firmy Microsoft (dodatkowa opłata).
MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
W korporacjach o zasięgu globalnym i w ich centralach w Unii Europejskiej, GB i USA,
Po stronie użytkownika rozwiązań informatycznych – w firmach, w których wykorzystywane są rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej,
Po stronie dostawcy rozwiązań informatycznych – w firmach, w których tworzone i/lub sprzedawane są rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej i inne podobne rozwiązania i usługi.
W firmach wykorzystujących technologie Microsoft – Windows 2K* Server, Azure, Office 365 itp.
ATUTY SPECJALNOŚCI
NOWOCZESNE POSZUKIWANE KOMPETECJE I UPRAWNIENIA
Absolwenci uzyskują kompetencje poszukiwane na rynku pracy, co stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia, zarówno po stronie producenta (rozwiązań), jak i ich użytkownika.
ZNAJOMOŚĆ PLATFORMY AZURE
Absolwent zna i umie użytkować platformę Azure oraz administrować nią.
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami informatycznymi.

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można też studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU, MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU I W LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.