EKONOMISTA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w przedsiębiorstwach.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, zarządzania, zasady rachunkowości, opisowej analizy statystycznej. Posiada kompetencje przydatne dla pracownika biurowego.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje podstawy zarządzania, elementy prawa, prawo gospodarcze, rachunkowość, praktyki w przedsiębiorstwie itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia na stanowiskach biurowych w takich obszarach, jak:
• przedsiębiorstwa państwowe i prywatne
• organizacje społeczne i pozarządowe
• administracja publiczna i samorządowa