FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia I stopnia o profilu praktycznym ze specjalnościami przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą w obszarze finansów i rachunkowości – przyszłych finansistów i księgowych oraz analityków i inwestorów.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma kompetencje obejmujące specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu finansów oraz rachunkowości, które są niezbędne przy prowadzeniu działalności w obszarze finansów i rachunkowości. Zna i rozumie podstawy prawa gospodarczego i podatkowego. Umie interpretować i stosować przepisy tego prawa. Posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz rachunkowości budżetowej. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rachunkowości i działalności finansowej oraz funkcjonowania biura rachunkowego.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje między innymi: mikroekonomię, makroekonomię, rachunkowość, finanse, prawo, rachunkowość finansową, matematykę finansową, analizę finansową, finanse publiczne, rynki finansowe, finanse przedsiębiorstwa, bankowość i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia.
W trakcie studiów realizowana jest praktyka zawodowa stanowiąca integralną część procesu kształcenia oraz praktyczne zadanie dyplomowe – badanie, analiza itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na absolwentów kierunku będzie rosło. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w podmiotach gospodarczych i administracyjnych, np. bankach, instytucjach finansowych, korporacjach globalnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, biurach rachunkowo-podatkowych oraz urzędach skarbowej administracji państwowej itp. Absolwent uzyska także kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
ATUTY KIERUNKU
DUŻE MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWANIA JUŻ W TRAKCIE STUDIÓW
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Kierunek jest realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi, u których studenci mogą podjąć zatrudnienie w trakcie i po ukończeniu studiów.
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.