FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia I stopnia o profilu praktycznym ze specjalizacjami, przeznaczona dla osób zainteresowanych pracą w obszarze finansów rachunkowości – przyszłych finansistów i księgowych oraz analityków i inwestorów.

SPECJALNOŚCI
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
Finanse międzynarodowe
Finanse i bankowość
Podatki i finanse publiczne

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma kompetencje obejmujące specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu finansów oraz rachunkowości, która jest niezbędna przy prowadzeniu działalności w obszarze finansów i rachunkowości. Zna i rozumie podstawy prawa gospodarczego i podatkowego. Umie interpretować i stosować przepisy tego prawa. Posiada specjalistycznej wiedzę i umiejętności praktyczne odnoszące się do sprawozdawczości i rewizji finansowej oraz rachunkowości budżetowej. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rachunkowości i działalności finansowej oraz funkcjonowania biura rachunkowego.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składa się, między innymi:
• Mikroekonomia
• Makroekonomia
• Rachunkowość
• Finanse
• Prawo
• Rachunkowość finansowa
• Matematyka finansowa
• Analiza finansowa
• Finanse publiczne
• Rynki finansowe
• Finanse przedsiębiorstwa
• Bankowość i pośrednictwo finansowe
• Ubezpieczenia
W trakcie studiów realizowana jest praktyka zawodowa stanowiącą integralną część procesu kształcenia oraz praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analiza itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na absolwentów kierunku będzie rosło. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w podmiotach gospodarczych i administracyjnych, np. bankach, instytucjach finansowych, korporacjach globalnych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, biurach rachunkowo-podatkowych oraz urzędach skarbowej administracji państwowej itp.. Absolwent uzyska także kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

ATUTY KIERUNKU
DUŻE MOŻLIWOŚCI ZAROBKOWANIA JUŻ W TRAKCIE STUDIÓW
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Kierunek jest realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi u których studenci mogą podjąć zatrudnienie w trakcie i po ukończeniu studiów.
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ATUTY UCZELNI

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1, na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ON LINE. Można też studiować korzystając z usługi ON LINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI

Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU i MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU i LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).