Gospodarka nieruchomościami

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na specjalności Gospodarka nieruchomościami umożliwiają osiągnięcie wiedzy i umiejętności z obszaru związanego z rynkiem nieruchomości, rynkiem inwestycyjno-budowlanym, zarządzaniem nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości. Realizowany program studiów obejmuje m.in.: tworzenie nowych zasobów nieruchomości w aspekcie ekonomicznym, prawnym i technicznym, zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, zarządzanie nieruchomościami budowlanymi i gruntowymi, wycenę nieruchomości i przedsiębiorstw, tematykę podmiotów gospodarczych w sferze inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci studiów ekonomicznych o specjalności Gospodarka nieruchomościami posiadają wiedzę o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. Wiedza ta ułatwia absolwentom ubieganie się o uzyskanie państwowych licencji rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Ponadto zdobyte w czasie studiów umiejętności pozwalają znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, biurach rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania nieruchomości, biurach obrotu nieruchomościami, zajmujących się pośrednictwem i sprzedażą nieruchomości, firmach zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, firmach deweloperskich, spółdzielniach mieszkaniowych, a także organach administracji samorządowej.

W ramach specjalności student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.