GRAFIK KOMPUTEROWY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako grafik komputerowy.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna kluczowe zagadnienia i narzędzia informatyczne, podstawy macOS i oprogramowania do przetwarzania tekstu i obrazu.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje, między innymi, wprowadzenie do informatyki, podstawy programowania i sieci komputerowych, sieciowe systemy operacyjne, oprogramowanie do przetwarzania tekstu i obrazu itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia jako:
• operator systemów DTP, operator oprogramowania
• operator systemów produkcyjnych w reklamie, wydawnictwach i mediach (agencje reklamowe, studia graficzne)
• operator systemów naświetlania w drukarniach stosujących technologie druku cyfrowego, studiach telewizyjnych i filmowych itp.