Grafika komputerowa i DTP

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyka prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierownictwem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia i związane z nimi kompetencje
inżynierskie, a ponadto dodatkowo:
* zna podstawowe metody i techniki w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz potrafi je stosować,
* zna wybrane metody i techniki fotografowania. Potrafi posługiwać się aparatem cyfrowym, wykonać makro zdjęcia bezcieniowe i inne przydatne do reklamy i instruktażu,
* zna oprogramowanie służące do przetwarzania grafiki rastrowej, wektorowej oraz projektowania i składu tekstu oraz grafiki. Potrafi nim się posługiwać również na platformie Apple.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Na tematykę zajęć składają się, między innymi:
* Fotografia cyfrowa i reklamowa,
* Projektowanie graficzne z elementami typografii
* Grafika rastrowa – Photoshop
* Grafika wektorowa – Illustrator,
* Projektowanie i skład tekstu – InDesign,
* Grafika komputerowa

Program kształcenia obejmuje również szeroką ofertę przedmiotów do wyboru oraz praktyki zawodowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
* specjalista – grafik komputerowy w agencjach reklamowych, studiach DTP lub we własnej firmie
* samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się przetwarzaniem graficznym oraz projektowaniem i składem (DTP),
* informatyk/konsultant w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości.

Nasze Atuty

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta, dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.