Grafika komputerowa i DTP

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyka prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
• zna podstawowe metody i techniki w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz potrafi je stosować,
• zna wybrane metody i techniki fotografowania,
• potrafi posługiwać się aparatem cyfrowym, wykonać makro zdjęcia bezcieniowe i inne przydatne do reklamy i instruktażu,
• zna oprogramowanie służące do przetwarzania grafiki rastrowej, wektorowej oraz projektowania i składu tekstu oraz grafiki,
• potrafi nim się posługiwać również na platformie Apple.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składają się między innymi:
• Fotografia cyfrowa i reklamowa
• Projektowanie graficzne z elementami typografii
• Grafika rastrowa – Photoshop
• Grafika wektorowa – Illustrator
• Projektowanie i skład tekstu – InDesign
• Grafika komputerowa

Program kształcenia obejmuje również szeroką ofertę przedmiotów do wyboru oraz praktyki zawodowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• specjalista – grafik komputerowy w agencjach reklamowych, studiach DTP lub we własnej firmie
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się przetwarzaniem graficznym oraz projektowaniem i składem (DTP),
• informatyk/konsultant w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.