Grafika komputerowa i animacje komputerowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, a ponadto uzyskać wiedzę i umiejętności praktycznego wykorzystania oprogramowania do tworzenia i projektowania profesjonalnej grafiki (Illustrator), przygotowywania zdjęć do publikacji (Photoshop) oraz projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych (InDesign).
PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje zagadnienia wspólne dla kierunku oraz związane ze specjalnością, takie jak:
• Zaawansowana grafika komputerowa
• Warsztaty Photoshop
• Warsztaty Illustrator
• Warsztaty InDesign
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży informatycznej zajmujących się przygotowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu rozwiązań informatycznych, na stanowiskach pracy, na których wymagane są kompetencje zgodne z jego profilem zawodowym.
Absolwent studiów będzie mógł również pracować w firmach i instytucjach spoza branży informatycznej na stanowiskach pracy, na których wymagane lub przydatne są kompetencje uzyskiwane po ich ukończeniu, w tym między innymi w agencjach reklamowych, firmach zajmujących się składem tekstu i grafiki, studiach graficznych, wydawnictwach itp.
Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej indywidualnie oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi.
Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów.
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.