Grafika komputerowa i animacje komputerowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, a ponadto uzyskać wiedzę i umiejętności praktycznego wykorzystania oprogramowania do tworzenia i projektowania profesjonalnej grafiki (Illustrator), przygotowywania zdjęć do publikacji (Photoshop) oraz projektowania, łamania, składania i przygotowywania do druku materiałów poligraficznych (InDesign).

PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: Computer English, Logika matematyczna w informatyce, Podstawy teoretyczne informatyki, Zarządzanie projektami, Analiza systemowa, Modelowanie systemów informatycznych itp. oraz związane ze specjalnością:
• Zaawansowana grafika komputerowa
• Warsztaty Photoshop
• Warsztaty Illustrator
• Warsztaty InDesign

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży informatycznej zajmujących się przygotowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu rozwiązań informatycznych, na stanowiskach pracy, na których wymagane są kompetencje zgodne z jego profilem zawodowym.

Absolwent studiów będzie również mógł pracować w firmach i instytucjach spoza branży informatycznej, na stanowiskach pracy, na których wymagane lub przydatne są kompetencje uzyskiwane po ich ukończeniu, w tym między innymi w agencjach reklamowych, firmach zajmujących się składem tekstu i grafiki, studiach graficznych, wydawnictwach itp.

Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej indywidualnie oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi.

Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.