Grafika komputerowa i multimedia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyka o profilu praktycznym prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierownictwem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto dodatkowo:
• zna podstawowe metody i techniki w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz potrafi je stosować,
• zna wybrane metody i techniki fotografowania. Potrafi posługiwać się aparatem cyfrowym, wykonać makro zdjęcia bezcieniowe i inne przydatne do reklamy i instruktażu,
• zna wybrane metody i techniki filmowania oraz montażu nieliniowego. Potrafi przygotować krótki film, np. instruktażowy w postaci do dystrybucji (DVD, YouTube itp.),
• zna oprogramowanie Photoshop i jego możliwości wykorzystania. Potrafi nim się posługiwać na platformie Apple,
• zna podstawowe metody i techniki modelowania obiektów 3D przy wykorzystaniu oprogramowania POV-Ray – potrafi się nim posługiwać, potrafi wykonać prosty model,
• zna podstawowe metody i techniki programowania 3D przy wykorzystaniu narzędzi OpenGL i potrafi się nim posługiwać. Potrafi tworzyć proste sceny 3D oraz korzystać z popularnych bibliotek.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Na tematykę zajęć składają się, między innymi:
• analiza i algorytmy przetwarzania obrazów,
• grafika komputerowa,
• programowanie 3D,
• fotografia cyfrowa i reklamowa,
• film cyfrowy i reklamowy,
• techniki przetwarzania obrazów

Program kształcenia obejmuje również szeroką ofertę przedmiotów do wyboru oraz praktyki zawodowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• grafik komputerowy w agencjach reklamowych lub w własnej firmie
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• programista (programista baz danych) w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości,
• programista (koder i projektant), tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych.

Nasze Atuty

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta, dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.