Handel zagraniczny

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność ta to atrakcyjna propozycja dla studentów zainteresowanych działaniem na rynkach zagranicznych.
KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Student posiada umiejętności organizacji, prowadzenia i nadzorowania działalności gospodarczej na skalę międzynarodową. Posiada również wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ekonomii międzynarodowej, organizacji handlu zagranicznego, dziedziny prawa, finansów, marketingu. Potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą na rynkach krajowych lub zagranicznych. Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak:
• Polityka handlu zagranicznego
• Etyka w biznesie
• Analiza rynków zagranicznych
• Zarządzanie marką
• Strategie marketingowe firm wielonarodowych
• Procedury handlu zagranicznego
• Przedsiębiorczość na rynku międzynarodowym
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów ds. handlu zagranicznego będzie gwałtownie rosło. Wybierając specjalność Handel zagraniczny, studenci uzyskują szansę podjęcia interesującej pracy, m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność importowo-eksportową, w firmach konsultingowych, biurach maklerskich, agencjach reklamowo-promocyjnych, przedsiębiorstwach międzynarodowych itp.