HANDLOWIEC

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w handlu.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawy zarządzania, zasady funkcjonowania handlu, zasady reklamy i PR.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje, między innymi, podstawy prawa, zarządzania, prawo gospodarcze, marketing i promocję, biurowość, praktyki, w tym w punktach handlowych i w promocji itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia jako sprzedawca na wystawach, imprezach promocyjnych w takich obszarach, jak:
• działy marketingu i sprzedaży w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej i samorządowej
• przy organizacji i obsłudze wystaw towarów
• przy prezentacji i promocji towarów