Informatyka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia inżynierskie o profilu praktycznym prowadzone bez lub ze specjalnością.
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier.
Program koncentruje się na zagadnieniach o znaczeniu praktycznym, zgodnie z zasadą:
minimum matematyki, maksimum informatyki.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje kluczowe zagadnienia informatyki z takich obszarów jak: podstawy programowania, algorytmy i złożoności, architektura systemów komputerowych, systemy operacyjne, technologie sieciowe, języki i paradygmaty programowania, programowanie obiektowe, grafika i komunikacja człowiek-komputer, sztuczna inteligencja, bazy danych, inżynieria oprogramowania, systemy wbudowane, zapewnienie jakości oprogramowania.
PRAKTYKA ZAWODOWA I DYPLOMOWANIE
Ponadto, studia obejmują przedmioty do wyboru oraz praktyki zawodowe stanowiące integralną część procesu kształcenia. W ostatnich dwóch semestrach student realizuje praktyczne zadanie inżynierskie – projekt, analiza (wymagań), badanie itp., które stanowi przedmiot pracy inżynierskiej.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
W zależności od ukończonej specjalności/profilu zawodowego absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• programista (programista baz danych) w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości,
• programista (koder i projektant) tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych,
• operator/administrator komputerowo wspomaganych systemów produkcyjnych w reklamie, wydawnictwach i mediach (agencje reklamowe, studia graficzne, naświetlanie, drukarnie stosujące technologie druku cyfrowego, studia telewizyjne i filmowe itp.),
• analityk – projektant systemów informatycznych, realizator, specjalista ds. testowania oprogramowania,
• wdrożeniowiec,
• specjalista zajmujący się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych,
• administrator sieci komputerowych (projektowanie, konfigurowanie i administrowanie sieciami lokalnymi i rozległymi w środowisku UNIX/LINUX, Windows i Azure).
ATUTY KIERUNKU
UNIWERSALNE KOMPETECJE – BARDZO DUŻE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci kierunku uzyskują kompetencje narzędziowe o charakterze uniwersalnym, co stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia, zarówno po stronie producenta (rozwiązań informatycznych), jak i ich dostawcy i odbiorcy.
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Szeroki wybór specjalności i przedmiotów do wyboru oraz bezpośredni kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów.
DUŻE MOŻLIWOŚCI ZNALEZIENIA ZATRUDNIENIA
Studenci i absolwenci kierunku mają duże możliwości znalezienia interesującej i dobrze płatnej pracy.
BARDZO WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci kierunku mogą podjąć zatrudnienie w trakcie studiów, a już w pierwszym roku po ukończeniu studiów osiągają wysokie zarobki (dane wg GUS).
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci kierunku znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami informatycznymi.