Informatyka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia inżynierskie o profilu praktycznym na kierunku Informatyka, bez lub ze specjalnością, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier.
Program koncentruje się na zagadnieniach o znaczeniu praktycznym, zgodnie z zasadą:
minimum matematyki, maksimum informatyki.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje kluczowe zagadnienia informatyki z takich obszarów jak:
• Podstawy programowania
• Algorytmy i złożoności
• Architektura systemów komputerowych
• Systemy operacyjne
• Technologie sieciowe
• Języki i paradygmaty programowania
• Programowanie obiektowe
• Grafika i komunikacja człowiek-komputer
• Sztuczna inteligencja
• Bazy danych
• Inżynieria oprogramowania
• Systemy wbudowane
• Zapewnienie jakości oprogramowania

PRAKTYKA ZAWODOWA I DYPLOMOWANIE
W ramach studiów student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia. W ramach praktyki zawodowej realizowane jest praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – projekt, badanie, analiza itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent Uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• programista (programista baz danych) w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości,
• programista (koder i projektant) tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych,
• operator/administrator komputerowo wspomaganych systemów produkcyjnych w reklamie, wydawnictwach i mediach (agencje reklamowe, studia graficzne, naświetlanie, drukarnie stosujące technologie druku cyfrowego, studia telewizyjne i filmowe itp.),
• analityk – projektant systemów informatycznych, realizator, specjalista ds. testowania oprogramowania,
• wdrożeniowiec,
• specjalista zajmujący się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych,
• administrator sieci komputerowych (projektowanie, konfigurowanie i administrowanie sieciami lokalnymi i rozległymi w środowisku UNIX/LINUX, Windows i NetWare).

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można też studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS)

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU, MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU I W LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).