Informatyka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia inżynierskie o profilu praktycznym na kierunku Informatyka, bez lub ze specjalnością, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierownictwem opiekuna (promotora).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak:
• podstawy programowania,
• algorytmy i złożoności,
• architektura systemów komputerowych,
• systemy operacyjne,
• technologie sieciowe,
• języki i paradygmaty programowania,
• programowanie obiektowe,
• grafika i komunikacja człowiek-komputer,
• sztuczna inteligencja, bazy danych,
• inżynieria oprogramowania,
• systemy wbudowane,
• zapewnienie jakości oprogramowania.

Program kształcenia obejmuje również szeroką ofertę przedmiotów do wyboru oraz praktyki zawodowe.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• programista (programista baz danych) w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości,
• programista (koder i projektant), tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych,
• operator/administrator komputerowo wspomaganych systemów produkcyjnych w reklamie, wydawnictwach i mediach (agencje reklamowe, studia graficzne, naświetlanie, drukarnie stosujące technologie druku cyfrowego, studia telewizyjne i filmowe itp.),
• analityk – projektant systemów informatycznych, realizator, specjalista ds. testowania oprogramowania,
wdrożeniowiec,
• specjalista zajmujący się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych,
• administrator sieci komputerowych (projektowanie, konfigurowanie i administrowanie sieciami lokalnymi i rozległymi w środowisku UNIX/LINUX, Windows i NetWare).

Nasze Atuty

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta, dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.