Inżynieria baz danych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, a ponadto uzyskać wiedzę i umiejętności z praktycznego zastosowania metod, technik i narzędzi służących do projektowania, implementowania oraz administrowania bazami danych, ze szczególnym uwzględnienim Microsoft SQL Server.

Studia adresowane są do studentów, którzy będą lub zajmują się analizą, projektowaniem, programowaniem oraz szeroko pojętym użytkowaniem (modyfikacja, konserwacja, administrowanie) baz danych i współpracującego z nimi oprogramowania.

PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: Computer English, Logika matematyczna w informatyce, Podstawy teoretyczne informatyki, Zarządzanie projektami, Analiza systemowa, Modelowanie systemów informatycznych itp. oraz związane ze specjalnością:
• Współczesne systemy bazodanowe
• Podstawy Microsoft SQL Server
• Administrowanie Microsoft SQL Server
• Projektowanie i implementacja baz danych w Microsoft SQL Server

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży informatycznej zajmujących się przygotowywaniem, wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu rozwiązań informatycznych, na stanowiskach pracy, na których wymagane są kompetencje zgodne z jego profilem zawodowym, w tym jako projektant i/lub programista baz danych.

Absolwent studiów będzie również mógł pracować w firmach i instytucjach spoza branży informatycznej, na stanowiskach pracy, na których wymagane lub przydatne są kompetencje projektanta systemów informatycznych i/lub programisty baz danych.

Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej indywidualnie oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi.

Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.