Inżynieria baz danych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na specjalności Inżynieria baz danych umożliwiają pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związanych z nimi kompetencji inżynierskich.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności Inżynieria baz danych:
• posiada znajomość problematyki projektowania i implementowania systemów bazodanowych oraz ich trendów rozwoju,
• potrafi modelować dane z użyciem modeli ERD,
• zna funkcjonowanie bazy danych Oracle, język PL/SQL,
• potrafi tworzyć i kompilować procedury, funkcje, pakiety i wyzwalacze, wykorzystując struktury danych i instrukcje języka PL/SQL,
• ma wiedzę na temat cech rozproszonych bazy danych, umie rozróżnić typy nierelacyjnych baz danych oraz zna ich wady i zalety zależnie od zastosowania i potrafi je obsługiwać,
• zna podstawowe zasady, metody i techniki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
• potrafi zrealizować oszacowanie zagrożeń dla różnych rodzajów systemów przetwarzania informacji i ustalić ryzyko związane z poszczególnymi rodzajami zagrożeń oraz podejmować działania prewencyjne,
• zna historię i aktualny stan kryptografii,
• umie stosować podstawowe metody i techniki w zamianie tekstu jawnego w szyfrogram oraz zapewnieniu tajności danych,
• zna i umie budować proste szyfry przestawieniowe i blokowe.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Projektowanie systemów bazodanowych
• Administrowanie bazą danych ORACLE
• Nierelacyjne bazy danych
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• analityk – projektant systemów informatycznych, realizator, specjalista ds. testowania oprogramowania, wdrożeniowiec,
• specjalista zajmujący się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych,
• administrator sieci komputerowych (projektowanie, konfigurowanie i administrowanie sieciami lokalnymi i rozległymi w środowisku UNIX/LINUX i Windows).

Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.