Inżynieria baz danych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na specjalności Inżynieria baz danych umożliwiają pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związanych z nimi kompetencji inżynierskich.
KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
• posiada znajomość problematyki projektowania i implementowania systemów bazodanowych oraz ich trendów rozwoju,
• potrafi modelować dane z użyciem modeli ERD,
• zna funkcjonowanie bazy danych Oracle, język PL/SQL,
• potrafi tworzyć i kompilować procedury, funkcje, pakiety i wyzwalacze, wykorzystując struktury danych i instrukcje języka PL/SQL,
• ma wiedzę na temat cech rozproszonych baz danych, umie rozróżnić typy nierelacyjnych baz danych oraz zna ich wady i zalety zależnie od zastosowania i potrafi je obsługiwać,
• zna podstawowe zasady, metody i techniki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji,
• potrafi zrealizować oszacowanie zagrożeń dla różnych rodzajów systemów przetwarzania informacji i ustalić ryzyko związane z poszczególnymi rodzajami zagrożeń oraz podejmować działania prewencyjne,
• zna historię i aktualny stan kryptografii,
• umie stosować podstawowe metody i techniki w zamianie tekstu jawnego w szyfrogram oraz zapewnieniu tajności danych,
• zna i umie budować proste szyfry przestawieniowe i blokowe.
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Projektowanie systemów bazodanowych
• Administrowanie bazą danych ORACLE
• Nierelacyjne bazy danych
• Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
MOŻLIWOŚCI CERTYFIKACJI
Po zdaniu egzaminu zewnętrznego absolwenci mogą otrzymać certyfikaty firmy ORACLE.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• programista (programista baz danych) i/lub analityk danych w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości,
• analityk – projektant systemów bazodanowych, realizator, specjalista ds. testowania oprogramowania,
• projektant i administrator systemów bazodanowych (projektowanie, konfigurowanie i administrowanie serwerami bazodanowymi ORACLE w środowisku UNIX/LINUX i Windows),
• wdrożeniowiec.
ATUTY SPECJALNOŚCI
NOWOCZESNE POSZUKIWANE KOMPETECJE I UMIEJĘTNOŚCI
Absolwenci specjalności uzyskują kompetencje i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, co stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia, zarówno po stronie producenta (rozwiązań informatycznych), jak i ich użytkownika.
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami informatycznymi.

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można też studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU, MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU I W LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.