Inżynieria bezpieczeństwa danych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, a ponadto uzyskać wiedzę i umiejętności z praktycznego zastosowania metod, technik i narzędzi służących do tworzenia oprogramowania. Studia są adresowane do studentów, którzy będą lub zajmują się bezpieczeństwem danych w sieciach teleinformatycznych.
PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje zagadnienia wspólne dla kierunku oraz związane ze specjalnością, takie jak:
 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 Bezpieczeństwo danych w sieci komputerowej
 Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 Zagrożenia w cyberprzestrzeni
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym będzie mógł być zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży informatycznej zajmujących się zabezpieczaniem danych.
Absolwent studiów będzie przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej indywidualnie oraz do uczestniczenia w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi.
Uczelnia prowadzi współpracę z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).