Inżynieria oprogramowania

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent specjalności Inżynieria oprogramowania ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności Inżynieria oprogramowania ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
• zna metody identyfikowania, klasyfikacji i dokumentowania wymagań. Umie wykorzystać swoją wiedzę do stworzenia modelu wymagań do podanego przypadku biznesowego,
• posiada ugruntowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą technik i narzędzi stosowanych w programowaniu w języku Python. Potrafi wykorzystać przy rozwiązywaniu określonego problemu zaawansowane techniki programowania,
• zna strukturę, metody, techniki i narzędzia stosowane w podstawowych wzorcach projektowych. Potrafi zaimplementować wzorce projektowe w języku obiektowym,
• zna techniki stosowane w programowaniu współbieżnym i poteafi się nimi posługiwać w praktyce,
• posiada wiedzę podstawową związaną z technikami testowania oprogramowania. Potrafi zaplanować i zaimplementować testy jednostkowe i funkcjonalne,

TEMATYKA ZAJĘĆ:
• analiza i projektowanie systemów informatycznych
• wzorce projektowe
• programowanie współbieżne
• testowanie oprogramowania

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• programista (programista baz danych) w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości,
• programista (koder i projektant), tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych,
• analityk – projektant systemów informatycznych, realizator, specjalista ds. testowania oprogramowania,
wdrożeniowiec,

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.