Inżynieria oprogramowania

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent specjalności Inżynieria oprogramowania ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatycznych oraz związane z nimi kompetencje inżynierskie.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent specjalności Inżynieria oprogramowania:
• zna metody identyfikowania, klasyfikacji i dokumentowania wymagań. Umie wykorzystać swoją wiedzę do stworzenia modelu wymagań do podanego przypadku biznesowego,
• posiada ugruntowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą technik i narzędzi stosowanych w programowaniu w języku Python,
• potrafi wykorzystać przy rozwiązywaniu określonego problemu zaawansowane techniki programowania,
• zna strukturę, metody, techniki i narzędzia stosowane w podstawowych wzorcach projektowych,
• potrafi zaimplementować wzorce projektowe w języku obiektowym,
• zna techniki stosowane w programowaniu współbieżnym i potrafi się nimi posługiwać w praktyce,
• posiada wiedzę podstawową związaną z technikami testowania oprogramowania,
• potrafi zaplanować i zaimplementować testy jednostkowe i funkcjonalne.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Analiza i projektowanie systemów informatycznych
• Wzorce projektowe
• Programowanie współbieżne
• Testowanie oprogramowania

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent uczelni będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• samodzielny informatyk/konsultant z zakresu IT w małych i średnich organizacjach zajmujących się utrzymaniem w ruchu systemów informatycznych i wspomagających ich użytkowników,
• programista (programista baz danych) w komórkach organizacyjnych i firmach wykorzystujących dane gromadzone w systemach informatycznych, we współczesnych organizacjach różnej wielkości,
• programista (koder i projektant) tworzący na zamówienie oprogramowania w firmach softwerowych,
• analityk – projektant systemów informatycznych, realizator, specjalista ds. testowania oprogramowania,
• wdrożeniowiec.

Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.