Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla osób z udokumentowaną znajomością języka)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia podyplomowe adresowane do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz udokumentowaną znajomość języka angielskiego. Umożliwiają one nabycie uprawnień do nauczania języka angielskiego.
CELE STUDIÓW
Zdobycie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Studia przeznaczone dla osób z udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie B2.
Zasady rekrutacji: decyduje kolejność zgłoszeń.
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent uzyska wymagane kwalifikacje oraz będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie przygotowania do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będzie potrafił włączać zajęcia z języka angielskiego do procesu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, mając przy tym bogaty metodyczny warsztat pracy i merytoryczne przygotowanie do pracy z językiem obcym z dziećmi.
WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki z wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego.
PLAN STUDIÓW
Studia podyplomowe trwające 3 semestry – 350 godzin, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej edukacji
• Dydaktyka (wybranego) języka
• Metodyka nauczania (wybranego) języka na etapie wczesnej edukacji
• Warsztaty metodyczne: Gry i zabawy w nauczaniu (wybranego) języka
• Język obcy dla nauczycieli wczesnej edukacji – praktyczna nauka (wybranego) języka
• Wstęp do językoznawstwa
• Emisja głosu
• Fonetyka i fonologia (wybranego) języka w opisie studiów podyplomowych:
• Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla osób z udokumentowaną znajomością języka)
• Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla osób bez udokumentowanej znajomości języka)
• Gramatyka opisowa (wybranego) języka
• Praktyka zawodowa
• Seminarium dyplomowe
OFEROWANE JĘZYKI OBCE DO WYBORU
Aktualnie oferujemy następujące języki:
• angielski
• niemiecki
• francuski
• włoski
• hiszpański
• rosyjski

Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa: 4500 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1600 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!
Na życzenie studentów jest możliwość zorganizowania zajęć w trybie wieczorowym.

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września i od lutego.