Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach I stopnia o profilu praktycznym ze specjalizacjami, prowadzona w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, przeznaczona dla osób zainteresowanych rozwijaniem znajomości i umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Specjalność „Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” jest adresowana do osób, które chcą nauczać języka angielskiego na wczesnym etapie edukacji.

CELE STUDIÓW
Zdobycie kompetencji i uprawnień niezbędnych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent uzyska wymagane kwalifikacje oraz będzie dysponował wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie przygotowania do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Będzie potrafił włączać zajęcia z języka angielskiego do procesu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, mając przy tym bogaty metodyczny warsztat pracy i merytoryczne przygotowanie do pracy z językiem obcym z dziećmi.

STUDIA DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW NIEZALEŻNIE OD POZIOMU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA OBCEGO
Wstęp na studia jest wolny, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym od kandydatów oczekuje się udokumentowania znajomości języka angielskiego na poziomie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B1 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Za podstawę dla właściwego udokumentowania przyjmuje się świadectwo maturalne (trzeba mieć język na świadectwie), certyfikaty wystawione przez jednostki upoważnione (przedstawić oryginał) lub świadectwo ukończenia kursu językowego wydane przez uczelnię, względnie inne instytucje edukacyjne.
Kandydaci, którzy nie są w stanie udokumentować znajomości języka specjalności na poziomie B1, mogą potwierdzić znajomość języka w ramach rozmowy rekrutacyjnej (również przez telefon). W tym przypadku, po zapisaniu się przez Internet prosimy o kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu i sposobu przeprowadzenia rozmowy.
Kandydaci bez znajomości języka specjalności mogą skorzystać z oferowanego przez uczelnię kursu językowego, umożliwiającego osiągnięcie wymaganych kwalifikacji językowych na poziomie B1 w ramach semestru 0 przed rozpoczęciem pierwszego semestru studiów na wybranej specjalności. W tym przypadku, podczas zapisów przez Internet należy wybrać opcję „od zera”.
Prosimy o kontakt najlepiej telefoniczny, w przypadku pytań i wątpliwości.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak: praktyczna nauka języka angielskiego, język dodatkowy, psychologia/filozofia, pedagogika/socjologia, łacina, emisji głosu i komunikacja społeczna, literatura powszechna, językoznawstwo, fonetyka i fonologia języka angielskiego gramatyka opisowa języka angielskiego gramatyka kontrastywna, semantyka i pragmatyka, historia języka angielskiego fonetyka praktyczna języka angielskiego historia literatury obszaru języka angielskiego, kultura obszaru języka angielskiego, teoria komunikacji językowej itp.

Tematyka zajęć specjalizacyjnych obejmuje:

• Współczesne problemy edukacji człowieka
• System edukacji w Polsce
• Podstawy kształcenia
• Podstawy wychowania
• Pedagogika przedszkolna i szkolna
• Podstawy dydaktyki
• Dydaktyka języka
• Metodyka nauczania języka angielskiego

Ukończenie specjalizacji uprawnia do podjęcia pracy w szkołach publicznych w charakterze nauczyciela.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.