Komputerowa realizacja i transmisja obrazu

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność adresowana do osób chcących tworzyć i transmitować przekazy audio/video przy wykorzystaniu sieci komputerowych i telekomunikacyjnych.
KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
• zna podstawowe metody i techniki oraz wybrane narzędzia w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz potrafi je stosować,
• potrafi posługiwać się aparatem i kamerą cyfrową – przygotować materiały makro bezcieniowe i inne przydatne do reklamy i instruktażu,
• zna i potrafi posługiwać się oprogramowaniem służącym do montażu materiałów audio/video, grafiki rastrowej, wektorowej oraz projektowania i składu tekstu oraz grafiki,
• zna i potrafi posługiwać się oprogramowaniem służącym do transmisji strumieniowej materiałów audio/video,
• potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi również na platformie Apple.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz:
• Multimedia
• Projektowanie, realizacja i utrwalanie przekazów audio/video,
• Komputerowy Montaż Materiałów Audio/Video,
• Transmisja strumieniowa i media strumieniowe.
W ramach specjalności student realizuje projekt dyplomowy.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• informatyk/realizator w studiach/stacjach TV,
• informatyk/realizator programów audio/video,
• informatyk/realizator transmisji strumieniowej,
• informatyk/programista gier komputerowych.
ATUTY SPECJALNOŚCI
NOWOCZESNE POSZUKIWANE KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
Absolwenci specjalności uzyskują kompetencje i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, co stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia.
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci kierunku znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami informatycznymi.

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można też studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU, MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU I W LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.