Komunikat dot. zajęć dydaktycznych

Decyzją Pana Premiera i Pana Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne w Uczelni do 30 września br. Zajęcia dla ostatniego roku studiów oraz obrony prac dyplomowych będą odbywały się w Uczelni przy zachowaniu reżimu sanitarnego i przepisów, które aktualnie obowiązują. Dla pozostałych studentów zaplanowane na ten okres zajęcia zostaną zrealizowane w sposób zdalny. Prosimy śledzić komunikaty na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacja-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa-sars-cov-2
Szczegóły odnośnie zajęć są dostępne w komunikatach na bieżąco publikowanych w Wirtualnym Dziekanacie.
Administracja Uczelni pracuje, ale w celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych. Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do minimum.