Konferencja „Dylematy” – ZAPROSZENIE

Szanowni Studenci,
zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „DYLEMATY” organizowanej przez Europejską Uczelnię Informatyczno-Ekonomiczną w Warszawie przy współpracy Akademii Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie, Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Handlowo-Ekonomicznego, Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana.
Termin: 19 listopada 2018 r.
Miejsce: ul. Modlińska 51

Zgłoszenia można przesyłać na adres konferencje@eu.edu.pl. Prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek, semestr oraz dołączenie potwierdzenia przelewu.
Opłatę w kwocie 40,00 PLN należy przelać na rachunek bankowy Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie: PKO BP nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528 z dopiskiem: Dylematy 2018.
Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów za aktywny udział w konferencjach przyznawane są punkty.
Studenci, którzy wezmą udział w konferencji, otrzymają certyfikat uczestnictwa.