Kreowanie i programowanie VR/AR/MR

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność adresowana do osób chcących tworzyć i zarządzać rozszerzoną, wirtualną i mieszaną rzeczywistością.
KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia i związane z nimi kompetencje inżynierskie, a ponadto:
• zna podstawowe metody i techniki w zakresie analizy i przetwarzania obrazów oraz potrafi je stosować,
• zna różnice pomiędzy projektowaniem pod XR a projektowaniem pod inne technologie,
• ma praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i implementacji aplikacji do sterowania obiektami wirtualnej rzeczywistości,
• projektować doświadczenia i gry VR/AR/MR,
• potrafi tworzyć aplikacje w silniku Unity 3D,
• potrafi programować aplikacje mobilne XR,
• potrafi tworzyć doświadczenia VR/AR/MR w oparciu o różne sensory,
• potrafi nagrywać filmy z wnętrza wirtualnych doświadczeń, aby móc przygotować demo produktu/rozwiązania.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz:
• projektowanie i realizacja doświadczeń wirtualnej rzeczywistości,
• zintegrowane środowisko programistyczne i tworzenie w nim oprogramowania,
• tworzenie aplikacji AR i VR dla wybranej platformy,
• budowa i tworzenie aplikacji przy wykorzystaniu UNITY,
W ramach specjalności student realizuje projekt dyplomowy.
MOŻLIWOŚCI CERTYFIKACJI
Absolwenci mogą podejść do zewnętrznego egzaminu Unity Certified Developer i po zdaniu otrzymać certyfikat.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent specjalności będzie mógł znaleźć zatrudnienie jako:
• informatyk/programista (projektant, koder, tester) oprogramowania – VR/AR/MR Developer,
• programista (projektant i koder) gier komputerowych – C#, VR/AR/MR Developer.
ATUTY SPECJALNOŚCI
NOWOCZESNE POSZUKIWANE KOMPETECJE I UMIEJĘTNOŚCI
Absolwenci uzyskują kompetencje i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, co stwarza bardzo duże możliwości zatrudnienia.
ZNAJOMOŚĆ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Absolwenci znają i potrafią się posługiwać najnowszymi technologiami i narzędziami informatycznymi.

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można też studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU, MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU I W LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).