KSIĘGOWY

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w księgowości.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, zasady rachunkowości, analizy finansowej. Posiada kompetencje przydatne dla operatora systemów księgowych.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje podstawy prawa, zarządzania, prawo gospodarcze, rachunkowość, praktyki w przedsiębiorstwie itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia na stanowiskach biurowych w takich obszarach, jak:
• przedsiębiorstwa państwowe i prywatne
• organizacje społeczne i pozarządowe
• administracja publiczna i samorządowa