KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Kształcenie specjalistyczne (poziom V PRK) dla osób z maturą i bez matury. Pozwala na zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym niż średnie.
Cykl kształcenia: trzy semestry.
Tryb kształcenia: ON LINE (podstawowy) i hybrydowy.

Dokument uzyskiwany przez absolwenta: świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa zgodnie z art. 161 Ustawy.
ATUTY
• Kształcenie dostępne dla osób z maturą lub bez matury.
• Po ukończeniu możliwość kontynuacji nauki na studiach z zaliczeniem zrealizowanych przedmiotów (w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, na warunkach określonych w Ustawie).
• Możliwość szybkiego uzyskania kwalifikacji i podjęcia pracy zawodowej.

ADMINISTRACJA
Urzędnik
PRAWO
Asystent/sekretarz
FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ
Księgowy
PEDAGOGIKA
Opiekun dziecka
ZARZĄDZANIE
Logistyk
Asystent zarządu
Specjalista HR
Specjalista reklamy
INFORMATYKA
Informatyk
Grafik komputerowy
FILOLOGIA (kształcenie lingwistyczne)
Asystent językowy (EN, FR, ES, DE, IT, RU)