Kurs języka angielskiego – poziom B1

Kurs „Język angielski B1” jest adresowany do osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie A2.

CELE KURSU
Podniesienie poziomu znajomości języka do poziomu B1.
Przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów podyplomowych: Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent będzie posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie B1 i będzie przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych, w sytuacji gdy wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Po skończeniu kursu jest możliwe przystąpienie do egzaminu i uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

WARUNKI UZYSKANIA ZAŚWIADCZENIA
Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zdanie egzaminu wewnętrznego (na koniec kursu). Absolwenci kursu mogą przystępować do egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka w autoryzowanych centrach certyfikacyjnych.

FORMA
Kurs niestacjonarny
1 semestr – 120 godzin.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Zgodnie z wymaganiami do egzaminu certyfikującego na poziomie B1.

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

CENA
Wpłata jednorazowa – 1500 zł
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego planu płatności w ratach – wtedy cena kursu wynosi 1600 zł.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania: uczestnikami kursu mogą być osoby, które legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie minimum A2 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dla osób nieposiadających wymienionego wyżej certyfikatu przed rozpoczęciem kursu przewidziany jest językowy test plasujący.
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń.

TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Terminy zajęć: zajęcia co 2 tygodnie (sobota/niedziela)

* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w tej sprawie.