LEAN MANAGEMENT I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia mają na celu zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na kierowanie i zarządzanie
znormalizowanym systemem zarządzania jakością funkcjonującym lub tworzonym
w przedsiębiorstwie (produkcyjnym, usługowym, handlowym). Studia skierowane są do osób, które
biorą udział w zarządzaniu jakością lub zamierzają zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe. Program
nauczania obejmuje teoretyczno-praktyczne zagadnienia dotyczące: projektowania, wdrażania,
utrzymywania, oceny i doskonalenia systemu zarządzania jakością.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składa się, między innym:
§ Wdrożenie, utrzymanie i audytowanie SZJ
§ Doskonalenie systemu zarządzania jakością
§ Zarządzanie logistyczne
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyką jakości – TQM, audytem,
certyfikacją itp.
ATUTY SPECJALNOŚCI MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA CERTYFIKACJI
Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu w zewnętrznych instytucjach certyfikujących.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci specjalności mają duże możliwości zarobkowania.