LOGISTYK

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w logistyce i spedycji.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawy zarządzania, zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, logistykę. Posiada kompetencje w obszarze logistyki i spedycji.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje, między innymi, podstawy prawa, zarządzania, prawo gospodarcze, logistykę, praktyki w przedsiębiorstwie itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia na stanowiskach biurowych w takich obszarach, jak:
• przedsiębiorstwa państwowe i prywatne
• działy zaopatrzenia i dystrybucji
• transport i spedycja