Logistyka (Zarządzanie logistyczne)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia na tej specjalności umożliwiają osiągniecie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem i jego łańcuchami dostaw.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent tej specjalności posiada pełne kompetencje podane dla absolwenta kierunku, a ponadto:
• posiada umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie planowania logistycznego,
• posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logistyki, zarządzania transportem i spedycją i wykorzystuje ją do rozwiązywania problemów w tym zakresie,
• posiada umiejętności do zarządzania ryzykiem logistycznym w przedsiębiorstwach,
• zna i rozumie techniki zarządzania procesami logistycznymi i potrafi je umiejętnie wykorzystać w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Zarządzanie logistyczne
• Logistyka przedsiębiorstwa
• Zarządzanie przedsiębiorstwem
• Logistyka produkcji i dystrybucji
• Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
W zmieniającym się rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Połączenie wiedzy z zakresu logistyki i zarządzania umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu dającego perspektywy rozwoju zawodowego. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony na różnych stanowiskach, m.in.: menedżer ds. planowania produkcji, dystrybucji, eksportu, logistyk w firmach handlowych, dystrybucyjnych i transportowo-spedycyjnych.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.