Marketing, reklama i PR

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student na tej specjalności uzyskuje kompleksową wiedzę z zakresu najnowocześniejszych technik marketingu, reklamy i public relations, .Kładziemy nacisk na praktyczne wyćwiczenie niezbędnych umiejętności.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Absolwent potrafi przygotowywać i poddawać obróbce materiały graficzne, dźwiękowe i sekwencje wideo, zna zasady psychologii reklamy.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
• socjologia reklamy
• zachowanie konsumentów
• komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji
• public relations
• marketing polityczny
• marketing usług

W ramach specjalności student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe -badanie,analizę itp.

Nasze Atuty

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.