Executive Master of Business Administration (w języku polskim)

CEL STUDIÓW
Przygotowanie kadry (technicznej) do efektywnego zarządzania biznesem.
Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania oraz zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość (akredytacja, system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, 2000), kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności, niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych. Profilowanie programu studiów przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i menadżerowie praktycy.

UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności menadżerskie.

JĘZYK WYKŁADOWY
Polski / Angielski

ADRESACI STUDIÓW
Studia są adresowane do aktualnych i przyszłych menadżerów – absolwentów nie menadżerskich kierunków studiów, w szczególności do inżynierów.
Są również przydatne dla osób prowadzących własną działalność.
Studia są także skierowane do osób kończących uczelnie, przygotowując ich do zajęcia w przyszłości stanowisk menadżerskich.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

TEMATYKA ZAJĘĆ
W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach, seminariach, laboratoriach i warsztatach. Zakres tematyczny obejmuje m.in. treści menadżerskie, ogólnoekonomiczne oraz kierunkowe z zakresu zarządzania, w tym:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie procesowe i Lean Management
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie marketingowe na rynkach lokalnych i międzynarodowych
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Analizy strategiczne i formułowanie strategii przedsiębiorstwa
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Psychologia w zarządzaniu
Informatyka w zarządzaniu
Język angielski w zarządzaniu
Metody statystyczne w zarządzaniu
Prawo gospodarcze
Prawo pracy
Etyka w biznesie
Public Relations
Negocjacje i mediacje
Przygotowanie projektu – pracy końcowej

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego.

FORMA STUDIÓW
Studia podyplomowe, niestacjonarne, 2 semestry – 240 godzin.

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Studia w języku polskim:
Wpłata jednorazowa: 4000 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 2100 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)
Inne uzgodnione, w przypadku grup zorganizowanych.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września w lokalizacji uzgodnionej z kandydatami.