Mistrz Zarządzania Biznesem

CEL STUDIÓW
Przygotowanie kadry (technicznej) do efektywnego zarządzania biznesem.
Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania oraz zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość (akredytacja, system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, 2000), kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności, niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych. Profilowanie programu studiów przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i menedżerowie praktycy.

UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności menadżerskie.

JĘZYK WYKŁADOWY
Polski / Angielski

ADRESACI STUDIÓW
Studia są adresowane do aktualnych i przyszłych menadżerów – absolwentów nie menadżerskich kierunków studiów, w szczególności do inżynierów.
Są również przydatne dla osób prowadzących własną działalność.
Studia są także skierowane do osób kończących uczelnie, przygotowując ich do zajęcia w przyszłości stanowisk menadżerskich.

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

TEMATYKA ZAJĘĆ
W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach, seminariach, laboratoriach i warsztatach. Zakres tematyczny obejmuje m.in. treści menedżerskie, ogólnoekonomiczne oraz kierunkowe z zakresu zarządzania, w tym:
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie procesowe i Lean Management
Zarządzanie logistyczne
Zarządzanie marketingowe na rynkach lokalnych i międzynarodowych
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie jakością
Zarządzanie projektami
Rachunkowość finansowa i zarządcza
Analizy strategiczne i formułowanie strategii przedsiębiorstwa
Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Psychologia w zarządzaniu
Informatyka w zarządzaniu
Język angielski w zarządzaniu
Metody statystyczne w zarządzaniu
Prawo gospodarcze
Prawo pracy
Etyka w biznesie
Public Relations
Negocjacje i mediacje
Przygotowanie projektu – pracy końcowej

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA
Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przygotowanie pracy dyplomowej i jej prezentacja w trakcie egzaminu dyplomowego.

FORMA STUDIÓW
Studia podyplomowe, niestacjonarne, 2 semestry – 240 godzin.

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Studia w języku polskim:
Wpłata jednorazowa: 4000 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 2100 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od ostatniej wpłaty semestralnej.
Nasi absolwenci zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)
Inne uzgodnione, w przypadku grup zorganizowanych.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września w lokalizacji uzgodnionej z kandydatami.