NASI ABSOLWENCI PRACUJĄ I DOBRZE ZARABIAJĄ

NASI ABSOLWENCI PRACUJĄ I DOBRZE ZARABIAJĄ
Wg niezależnych badań (dotyczy absolwentów studiów I stopnia z roku 2014) przeprowadzonych przez GUS 20% absolwentów naszej uczelni po otrzymaniu dyplomu zarabiało z tytułu umów o pracę (rejestrowanych w ZUS) miesięcznie od 5608 zł do 18 635 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, po uzyskaniu dyplomu wśród pracujących na umowę o pracę, wynosiło 4322 zł. Dane te dotyczą całej uczelni. Jak widać, nasi absolwenci mają dobrą pozycję zawodową i są dobrze opłacani. Pełny raport dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Raport