Nauczanie początkowe informatyki

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
5-letnie jednolite studia magisterskie przygotowujące do zawodu nauczyciela. Studia są adresowane do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.

SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE POCZĄTKOWE INFORMATYKI
Absolwenci specjalności zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych i podstaw nauczania początkowego informatyki. Zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kluczowych zagadnień informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych do nauki programowania, właściwych dla początkowego etapu edukacji.

TEMATYKA ZAJĘĆ KIERUNKU

Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dążąc do efektywnego wykonania zadań zawodowych, oprócz przedmiotów ogólnopedagogicznych, program zawiera metodyki poszczególnych przedmiotów wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego: metodykę edukacji polonistycznej, metodykę edukacji matematycznej, metodykę edukacji społeczno-przyrodniczej, metodykę edukacji plastycznej i technicznej, metodykę edukacji muzycznej, metodykę edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

TEMATYKA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI

Na tematykę zajęć specjalności składają się:
Dydaktyka informatyki
Metodyka edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I-III
Nauczanie zdalne
Podstawy programowania (HTML, PHP, XML, C)
Algorytmy i złożoności
Architektura systemów komputerowych
System operacyjny LINUX
Sieciowe systemy operacyjne
Technologie sieciowe
Języki i paradygmaty programowania
Grafika i komunikacja człowiek-komputer
Sztuczna inteligencja
Bazy danych
Programowanie obiektowe (język d/w, w tym projekt)

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów klas początkowych szkół podstawowych w sektorze publicznym i prywatnym. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).
Absolwenci będą przygotowani do pracy jako nauczyciel informatyki w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, także specjalnych, mogą również podjąć pracę w instytucjach dydaktyczno-badawczych, zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy informatycznej, oraz w radiu, telewizji i w ośrodkach kultury.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE

Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU

Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.