Nauczanie początkowe informatyki

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Specjalność realizowana w ramach kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwenci obok kompetencji i uprawnień do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej posiadają również kompetencje umożliwiające nauczanie początkowe informatyki.
Absolwenci specjalności zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych i podstaw nauczania początkowego informatyki. Zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kluczowych zagadnień informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych do nauki programowania, właściwych dla początkowego etapu edukacji.
TEMATYKA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI
Na tematykę zajęć specjalności składają się: dydaktyka informatyki, metodyka edukacji informatycznej w przedszkolu i klasach I-III, nauczanie zdalne, podstawy programowania (HTML, PHP, XML, C), algorytmy i złożoności, architektura systemów komputerowych, system operacyjny LINUX, sieciowe systemy operacyjne, technologie sieciowe, języki i paradygmaty programowania, grafika i komunikacja człowiek-komputer, sztuczna inteligencja, bazy danych, programowanie obiektowe (język d/w, w tym projekt).
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów klas początkowych szkół podstawowych w sektorze publicznym i prywatnym. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).
Absolwenci będą przygotowani do pracy jako nauczyciel informatyki w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, także specjalnych, oraz mogą podjąć pracę w instytucjach dydaktyczno-badawczych zajmujących się upowszechnianiem i rozwijaniem wiedzy informatycznej oraz w radiu, telewizji i w ośrodkach kultury.
ATUTY SPECJALNOŚCI
BARDZO DUŻE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci mają duże możliwości zatrudnienia, również w klasach wyższych i poza szkołami.