Nauczanie początkowe języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŚCI
Specjalność realizowana w ramach kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Absolwenci obok kompetencji i uprawnień do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej posiadają również kompetencje umożliwiające nauczanie początkowe (wybranego) języka obcego.
Absolwenci specjalności zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych i lingwistycznych podstaw potrzebnych w nauczaniu początkowym wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski). W ramach specjalności studenci będą rozwijać swoje kompetencje z wybranego języka obcego.
TEMATYKA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI
Na tematykę zajęć specjalności składają się: psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej edukacji, dydaktyka (wybranego) języka, metodyka nauczania (wybranego) języka na etapie wczesnej edukacji, warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu (wybranego) języka, język obcy dla nauczycieli wczesnej edukacji – praktyczna nauka (wybranego) języka, wstęp do językoznawstwa, fonetyka i fonologia (wybranego) języka, gramatyka opisowa (wybranego) języka.
OFEROWANE JĘZYKI OBCE DO WYBORU
Aktualnie oferujemy następujące języki:
• angielski
• niemiecki
• francuski
• włoski
• hiszpański
• rosyjski
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów klas początkowych szkół podstawowych w sektorze publicznym i prywatnym. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).
Absolwenci będą przygotowani do pracy jako nauczyciel wybranego języka w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych, w szkołach podstawowych i językowych.
ATUTY SPECJALNOŚCI
BARDZO DUŻE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwenci mają duże możliwości dobrego zatrudnienia oraz prowadzenia działalności na własny rachunek.