Nauczanie początkowe języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
5-letnie jednolite studia magisterskie przygotowujące do zawodu nauczyciela. Studia są adresowane do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.

SPECJALNOŚĆ NAUCZANIE POCZĄTKOWE JĘZYKA OBCEGO
Absolwenci specjalności zdobędą wiedzę w zakresie pedagogicznych, psychologicznych i lingwistycznych podstaw potrzebnych w nauczaniu początkowym wybranego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski). W ramach specjalności studenci będą rozwijać swoje kompetencje z wybranego języka obcego.

TEMATYKA ZAJĘĆ KIERUNKU

Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dążąc do efektywnego wykonania zadań zawodowych, oprócz przedmiotów ogólnopedagogicznych, program zawiera metodyki poszczególnych przedmiotów wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego: metodykę edukacji polonistycznej, metodykę edukacji matematycznej, metodykę edukacji społeczno-przyrodniczej, metodykę edukacji plastycznej i technicznej, metodykę edukacji muzycznej, metodykę edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną.

TEMATYKA ZAJĘĆ SPECJALNOŚCI

Na tematykę zajęć specjalności składają się:

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy nauczania języka obcego na etapie wczesnej edukacji
Dydaktyka języka
Metodyka nauczania języka obcego na etapie wczesnej edukacji
Warsztaty metodyczne: gry i zabawy w nauczaniu języka obcego
Język obcy dla nauczycieli wczesnej edukacji – praktyczna nauka języka
Wstęp do językoznawstwa
Fonetyka i fonologia języka wiodącego
Gramatyka opisowa języka wiodącego

OFEROWANE JĘZYKI OBCE

Aktualnie oferujemy następujące języki:
• niemiecki
• francuski
• włoski
• hiszpański
• rosyjski

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów klas początkowych szkół podstawowych w sektorze publicznym i prywatnym. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).
Absolwenci będą przygotowani do pracy jako nauczyciel wybranego języka w placówkach oświatowych: w przedszkolach, także specjalnych, w szkołach podstawowych i językowych.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE

Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU

Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LI