Kilka słów o nas

Europejska Uczelnia funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia
27 lipca 2005 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z póź. zm.) oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-2-01-4001-98/06/07. Uczelnia jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pozycja 340.

Uczelnia kontynuuje tradycje działalności edukacyjnej prowadzonej od 1987 roku. Jak każda polska uczelnia, nasza również, jest instytucją wyższej użyteczności publicznej działającą
non profit. Oferujemy wysokiej jakości kształcenie oraz korzystny system opłat – umożliwiamy studiowanie również osobom niezamożnym.