OPIEKUN DZIECKA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawowania opieki nad dziećmi.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna podstawowe zasady funkcjonowania systemu oświaty i edukacji w Polsce, zasady opieki nad dziećmi.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje, między innymi, socjologię, pedagogikę, teoretyczne podstawy wychowania, praktyki w placówkach wychowawczych itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia na stanowisku opiekuna dziecka, opiekuna dziecięcego w takich instytucjach, jak:
• placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi
• hotele, pensjonaty, domy wczasowe – na stanowisku animatora dziecięcego
• na koloniach, obozach itp.
Możliwość podjęcia własnej działalności w tym zakresie.