Opiekun i wychowawca dziecka

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności przygotowują do wykonywania zawodu: wychowawca i opiekun małego dziecka.
PROFIL ABSOLWENTA
Praca z małymi dziećmi w wieku 2-6 lat. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).
TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz analizowania i interpretowania problemów związanych z różnego rodzaju deficytami spotykanymi u dzieci i młodzieży.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie mógł podjąć pracę w instytucjach takich jak: żłobki, kluby dziecięce (publiczne i niepubliczne)
– na stanowiskach wychowawca małego dziecka, dzienny opiekun dziecięcy; placówki typu socjalizacyjnego (np. Domy Małego Dziecka, Domy dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Ciąży) – na stanowiskach wychowawca małego dziecka, opiekun dziecięcy; placówki handlowe oferujące rodzicom czasową opiekę nad dziećmi, hotele, pensjonaty, domy wczasowe – na stanowisku animatora dziecięcego.
ATUTY SPECJALNOŚCI
INTERESUJĄCA TEMATYKA I ZAJĘCIA
Ścisła współpraca z praktyką – zajęcia prowadzą pedagodzy praktycy, którzy mają ciągły kontakt z małymi dziećmi.
ZDOBYCIE ATRAKCYJNEGO NA RYNKU PRACY ZAWODU
Możliwość zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu i prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.