Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Terminy zjazdów w semestrze zimowym 2017/2018

Tok 1
23, 24 września 2017
7, 8 października 2017
21, 22 października 2017
4, 5 listopada 2017
25, 26 listopada 2017
9, 10 grudnia 2017
13, 14 stycznia 2018
3, 4 lutego 2018
17, 18 lutego 2018 – sesja poprawkowa

Informatyka I stopnia – semestr VI, VII, VIII
Informatyka II stopnia – semestr II, III
Zarządzanie I stopnia – semestr V, VI, VII
Zarządzanie II stopnia – semestr III, IV
Ekonomia I stopnia – semestr V, VI
Administracja I stopnia – semestr IV, V, VI
Pedagogika I stopnia – semestr IV, V

Tok 2
30 września, 1 października 2017 (pierwsze zajęcia dla studentów II, III, IV, V semestru)
14, 15 października 2017 (15 października 2017 – inauguracja na ul. Modlińskiej 51 o godz. 10.00, niezależnie od przyszłej lokalizacji zajęć)
28, 29 października 2017 (pierwsze zajęcia dla studentów I semestru)
18, 19 listopada 2017
2, 3 grudnia 2017
16, 17 grudnia 2017
27, 28 stycznia 2018
10, 11 lutego 2018
24, 25 lutego 2018 – sesja poprawkowa

Informatyka I stopnia – semestr I, II, III, IV, V
Informatyka II stopnia – semestr I
Zarządzanie I stopnia – semestr I, II, III, IV
Zarządzanie II stopnia – semestr I, II
Ekonomia I stopnia – semestr I, II, III, IV
Administracja I stopnia – semestr I, II, III
Pedagogika I stopnia – semestr I, II, III

Terminy zjazdów w semestrze letnim 2017/2018

Tok 1
3, 4 marca 2018
17, 18 marca 2018
7, 8 kwietnia 2018
21, 22 kwietnia 2018
5, 6 maja 2018
19, 20 maja 2018
2, 3 czerwca 2018
16, 17 czerwca 2018
15, 16 września 2018 – sesja poprawkowa

Informatyka I stopnia- semestr VI i VIII
Informatyka II stopnia- semestr II i III
Zarządzanie I stopnia – semestr VI i VII
Zarządzanie II stopnia – semestr III i IV
Administracja I stopnia – semestr VI
Ekonomia I stopnia – semestr VI
Pedagogika I stopnia – semestr IV i VI

Tok 2
10, 11 marca 2018
24, 25 marca 2018 (I zjazd dla studentów 1. semestru)
14, 15 kwietnia 2018
28, 29 kwietnia 2018
12, 13 maja 2018
26, 27 maja 2018
9, 10 czerwca 2018
23, 24 czerwca 2018
15, 16 września 2018 – sesja poprawkowa

Informatyka I stopnia – semestr I, II, IV
Informatyka II stopnia- semestr I
Zarządzanie I stopnia – semestr I, II i IV
Zarządzanie II stopnia – semestr I i II
Administracja I stopnia – semestr I, II i IV
Ekonomia I stopnia – semestr II i IV
Pedagogika I stopnia – semestr I i II

Uwaga!
Uczelnia zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.