PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
5-letnie jednolite studia magisterskie przygotowujące do zawodu nauczyciela. Studia są adresowane do osób zainteresowanych pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym (3-6 lat) oraz wczesnoszkolnym, tj. w klasach I-III. Obok przedmiotów o charakterze ogólnopedagogicznym program uwzględnia przedmioty przygotowujące studenta do praktycznego wykonywania zawodu, tj. przedmioty metodyczne. Program uwzględnia również elementy związane z diagnozą i terapią pedagogiczną.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Dążąc do efektywnego wykonania zadań zawodowych, oprócz przedmiotów ogólnopedagogicznych, program zawiera metodyki poszczególnych przedmiotów wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego: metodykę edukacji polonistycznej, metodykę edukacji matematycznej, metodykę edukacji społeczno-przyrodniczej, metodykę edukacji plastycznej i technicznej, metodykę edukacji muzycznej, metodykę edukacji wychowania fizycznego z edukacją zdrowotną. W zależności od wybranej specjalności zawiera dodatkowe przedmioty z obszaru logopedii, nauczania początkowego języka obcego oraz informatyki.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI

Aktualnie oferujemy następujące specjalności:

•Logopedia
•Nauczanie początkowe języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski – do wyboru wg specjalizacji)
•Nauczanie początkowe informatyki

Możliwe jest również indywidualne określenie sylwetki absolwenta w ramach

• Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

poprzez indywidualny dobór przedmiotów do wyboru z puli dostępnych przedmiotów specjalnościowych/do wyboru.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Prowadzenie zajęć w zakresie edukacji podstawowej dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz uczniów klas początkowych szkół podstawowych w sektorze publicznym i prywatnym. Absolwent może pracować w przedszkolach, klubach malucha, szkołach podstawowych, świetlicach, domach dziecka i innych ośrodkach edukacyjnych, jak również prowadzić własną działalność w tym zakresie (jedno- lub wieloosobową działalność gospodarczą).
W zależności od specjalności absolwent posiada dodatkowe kwalifikacje i możliwości zatrudnienia.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE

Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU

Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.