Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność pozwala uzyskać przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi deficytami.
PROFIL ABSOLWENTA
Praca z dziećmi i młodzieżą z deficytami dotyczącymi rozwoju, opieki i wychowania oraz inicjowania i uczestnictwa w działaniach związanych z dostrzeganiem zaburzeń, próbą diagnozy i opieki pedagogicznej, a także organizowania działań edukacyjno-terapeutycznych.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć składają się różnorodne obszary działalności pedagogicznej – podstawowa wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z różnego rodzaju deficytami spotykanymi u dzieci i młodzieży, w tym ich diagnozowanie i terapia.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent będzie przygotowany do pracy w szkolnictwie jako pedagog, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach diagnozowania i udzielania pomocy.
ATUTY SPECJALNOŚCI
INTERESUJĄCA TEMATYKA I ZAJĘCIA

Zajęcia prowadzą doświadczeni pedagodzy i terapeuci.
ZDOBYCIE ATRAKCYJNEGO NA RYNKU PRACY ZAWODU
Możliwość zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu.